“โฆษกศบศ.” แจง “สมหมาย” ภูเก็ตแซนบ๊อกซ์เป็นไปตามแผน พร้อมลุยเดินหน้าเปิดสมุยวันนี้

ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี

(15 ก.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19(ศบศ.) กล่าวถึงกรณีที่นายสมหมาย ภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีเค้าลางล้มเหลว พร้อมทั้งแนะเกาะสมุย พะงัน คิดให้ดีก่อนทำว่า ต้องขอบคุณที่แนะนำ แต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไม่ได้ล้มเหลว ทุกอย่างเป็นไปตามแผน นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาตามกำหนด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ ส่วนเกาะสมุย พงัน ก็ยังคงเดินหน้า เพราะเตรียมการมาหลายเดือนแล้ว โดยสมุยพลัสจะเปิดวันนี้ ทั้งนี้ การเปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้น จำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ และประชาชนคนไทยในภาพรวมว่า นักท่องเที่ยวแฟนพันธุ์แท้ที่เข้ามานั้นมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ ในระดับหนึ่ง ทั้งฉีดวัคซีนมาจากพื้นที่ประเทศที่กำหนด และมีการตรวจเชื้อตามมาตรการสาธารณสุข เงื่อนไขในการตรวจก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องรักษามาตรการเข้มงวดไว้ในขณะที่สถานการณ์ภาพรวมของประเทศยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเต็มที่

นายธนกร กล่าวต่อว่า มิติในเชิงพื้นที่ของภูเก็ตและสมุย มีอัตราการพบผู้ติดเชื้อรายวันใหม่ที่ต่ำมาก (หรือเป็นศูนย์) ในแต่ละวัน ดังนั้น จำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการเข้มงวดเพื่อรักษาอัตราผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ดีดังเช่นปัจจุบันนี้ เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ส่วนเรื่องการตรวจ RtT PCR 3 ครั้งในวงเงิน 8,000 บาทก็ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคภาครัฐ ภายใต้ พรบ.สถานประกอบการฯ ที่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเสริมรับรองในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อ จะต้องมีเตียงเข้ารับการรักษาทันที ทำให้ราคาอาจจะสูงกว่าการรับตรวจเชื้อเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทาง สธ. ในพื้นที่ จะมีการทบทวนอัตราค่าบริการ ปรับลดลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมต่อไป ส่วนเรื่องพฤติกรรมการจองของนักท่องเที่ยว เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น Last minute booking มากขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะรอดูนโยบายของประเทศตนเองตั้งแต่ต้นทางว่า อนุญาตให้ออกท่องเที่ยวต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร รวมถึงนโยบายของประเทศปลายทาง เมื่อถึงช่วงใกล้เวลาเดินทางจริงจึงจะเริ่มทำการจอง (ไม่นิยมการจองล่วงหน้านานๆ เหมือนสมัยก่อนโควิด)

นายธนกร กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการมิได้เป็นการนำงบประมาณภาครัฐหรือหน่วยใดๆ เข้าไปขับเคลื่อน แต่เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาครัฐในการขับเคลื่อน ดังนั้น ผลที่ได้รับจึงไม่จำเป็นต้องสะท้อนความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ แต่ประการที่สำคัญยิ่งกว่าคือ เห็นผลในมิติด้านเศรษฐกิจควบคู่กับด้านสาธารณสุข เกิดการสร้างรายได้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ มิใช่การเยียวยาอย่างเดียว แต่เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดการพยุงธุรกิจเอกชน และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่านายสมหมายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ท่านคงเป็นห่วงบ้านเมือง แต่นายสมหมายก็น่าจะรู้จักพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นอย่างดี เพราะเคยเป็นรัฐมนตรีคลังในช่วงที่ท่านเป็นนายกฯ ว่า ท่านนายกฯ ทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและประชาชน การทำงานต่างๆ ก็เพื่อช่วยเหลือประเทศ และเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย

แหล่งข่าว
https://siamrath.co.th/n/261973
https://www.prachachat.net/tourism/news-684626