เริ่มวันนี้ กทม.ส่ง 69 ทีมเคลื่อนที่เร็ว ค้นหาผู้ป่วย “โควิด-19” เชิงรุกใน 69 ชุมชน

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน หรือสถานประกอบการที่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ซึ่งมีแนวโน้มเกิดการระบาดในครอบครัวและชุมชนมากขึ้น กทม.จึงได้กำหนดแนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนที่มีความพร้อม โดยในวันนี้(15 ก.ค.) สำนักอนามัย สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง จะบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เครือข่าย NGO จัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ CCRT (Comprehensive Covid-19 Response Team) 69 ทีม ลงพื้นที่ 69 ชุมชน และจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 200 ทีม เพื่อระดมตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษา

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะให้ผู้ป่วยได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือการพัก ที่ศูนย์พักคอยรอส่งต่อ (Community Isolation) อย่างถูกต้อง รวมถึงจะมีการนำชุดตรวจ Antigen Test Kit ไปใช้ในการตรวจเชิงรุกในชุมชนแออัด เพื่อให้สามารถตรวจและแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนได้อย่างรวดเร็ว โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสาน เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกักกันไม่ให้แพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตในกลุ่มเปราะบางได้

แหล่งข่าว https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/948993

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]