ช่องทางการโฆษณา คืออะไร และวิธีโฆษณาอย่างถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

Advertising กลยุทธ์ในการโฆษณา

ช่องทางการโฆษณา คืออะไร และวิธีโฆษณาอย่างถูกต้อง ต้องทำอย่างไร

 

สำหรับความหมายของการโฆษณานั้นคือ การประกาศที่เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ผ่านสื่อโฆษณาต่าง ๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ รวมถึงสื่อช่องทางบนโลกโซเชียลมีเดีย ที่เป็นของตัวเจ้าของสินค้าเอง เพื่อให้เกิดการรับรับรู้ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นแล้ว การโฆษณา จึงถือได้ว่า เป็นช่องทางการส่งเสริมทางการตลอด หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Promotion ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในด้านทางการตลาด โดยมีจุดประสงค์หลักของการโฆษณาคือ ทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ว่า มีสินค้าชนิดนี้อยู่บนท้องตลอด หรือเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอะไร และต้องทำให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ได้ว่า มีแบรนด์นี้อยู่ และมีการหวังผลว่า ลูกค้าจะเริ่มสนใจสินค้า และซื้อสินค้าไปในที่สุด

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนั้น สิ่งที่แบรนด์ต้องการสื่อสารออกไปผ่านช่องการโฆษณานั้น ต้องเป็นประโยชน์ของตัวสินค้า ซึ่งเมื่อลูกค้าใช้แล้วมีข้อดีอย่างไรบ้าง และตัวสินค้าช่วยแก้ปัญหาในเรื่องอะไรบ้าง และทำไมลูกค้าถึงต้องมีความต้องการใช้สินค้าตัวนี้ แต่ในบางกรณีนั้น อาจเป็นโฆษณาในลักษณะที่ต้องการให้ลูกค้าเกิดการรับรู้แบรนด์เฉย ๆ เพื่อให้เกิดการจดจำแบรนด์ได้ หรือให้อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ การโฆษณา เป็นการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวสินค้า หรือแบรนด์ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ว่า มีสินค้า หรือรู้ว่ามีแบรนด์นี้อยู่ในท้องตลาดนั่นเอง

 

การโฆษณา มีวิธีการทำโฆษณาอย่างไรบ้าง

สำหรับวิธีการโฆษณาในปัจจุบันนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

  1. การโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์
  2. การโฆษณาผ่านช่องทางออฟไลน์
  3. การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
  4. การโฆษณาผ่านช่องทางแบรนด์ตัวเอง

 

โดยการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์นั้น สามารถทำได้ 2 วิธีคือ การจ้าง Influencer หรือบุคคลที่มีความสามารถในการชักจูงผู้คนให้หันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ สำหรับวิธีที่ 2 คือ การซื้อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

  • สำหรับการจ้าง Influencer เพื่อให้ทำการโฆษณา หรือรีวิวสินค้าบนช่องทางของ Influencer เอง เช่น Twitter Facebook YouTube หรือเว็บไซต์ของตัว Influencer เอง
  • สำหรับการลงโฆษณาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นั้น โดยการซื้อ Banner ของเว็บไซต์ หรือการซื้อโฆษณาผ่านช่องทาง Facebook Twitter YouTube Adsense Instagram หรือ Taboola เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึง การซื้อโฆษณาของเว็บไซต์สื่อออนไลน์อีกด้วย

 

การโฆษณาออฟไลน์ (Offline) ถือเป็นช่องทางการโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบเก่า เช่น การโฆษณาผ่านทางวิทยุ หรือผ่านทางโทรทัศน์ เป็นต้น

การโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) ซึ่งได้แก่ นิตยสาร โปสเตอร์ Catalogs หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ หรือ ใบปลิว เป็นต้น

การโฆษณาบนช่องทางของแบรนด์ (Owned Media) คือ การโฆษณาบนสื่อของแบรนด์ ซึ่งแบรนด์เป็นเจ้าของเองอยู่แล้ว เช่น Twitter Official Account Facebook หรือ Fanpage เป็นต้น สำหรับช่องทางการโฆษณานี้ จะไม่ค่าใช้จ่ายใด เหมือนกับ 3 วิธีข้างต้น

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]